Informasjon om Kalibrering av Alkolås
Kalibrering av alkolås gjøres når alkolåsen sitter i kjøretøyet. Vi reiser ut der hvor kjøretøyet befinner seg og gjør kalibreringenmens du venter. vi bruker normalt 15-20 minutter på kalibreringen. Det er også mulig å gjennomføre kalibreringen på Rong i Øygarden om det er å foretrekke. Det blir sendt ut kalibreringssertifikat på epost etter endt kalibrering. Vi har også munnstykker til alkolås tilgjengelig


Ta kontakt via e-post, kontaktskjema eller telefon så finner vi et tidspunkt som passer


 
INFORMASJON OM KALIBRERING AV ALKOMETER


CaliTech er en av Norges største på kalibrering av alkometer, vi har ca 1500 kalibreringer i året for forskjellige kunder.
Alkometer som bruker Brenselcelle-teknologi, må kalibreres etter intervall oppgitt av produsent. Du må kalibrere Alkometer for å beholde den høye målenøyaktigheten og kvaliteten. Brenselcellen endrer karakter over tid og og når du bruker den. De fleste alkometre beholder kvaliteten på målingene i 12 måneder men kan gi lavere verdier enn reelt om ikke kalibreringsintervallene følges.
Alle alkometer som blir kalibrert hos CaliTech vil bli utført med merkespesifikt utstyr. Du får med et kalibreringssertifikat som bekrefter riktige verdier på alkometeret etter gjennomført kalibrering. Ønsker du å lære mer om hvordan oppbyggingen og virkemåten til brenselceller er, kan du bla litt lengre ned på denne siden


Kalibreringsprosessen foregår slik:

  • Visuell sjekk av ditt alkometer
  • Sensorkontroll av brenselcellen
  • Kalibrering av brenselcelle med en alkoholsimulator
  • Verifisering av kalibrering
  • KalibreringssertifikatCaliTech kalibrerer de fleste Alkometer. Om du ikke finner ditt alkometer i listen under, ta kontakt med oss for en vurdering.

Vi har utstyr til og kalibrerer følgende merker:


AlcoTrx,AlcoFind, Alcotest, Alcoscan, Alcocheck,BacTrack,Dignita,Dräger,CA20FL,FCA7000,Scandtest mm

Kalibrering av Alkometer koster kr. 399,- og er inkludert returfrakt for privatkunder. Bedriftskunder blir belastet for returfrakt.Kjøp kalibrering av alkometer i nettbutikken

Brenselcelle oppbygging og virkemåte


En brenselscelle er en sensor som gir ut strøm når sensoren kommer i kontakt med alkoholmolekyl. Strømstyrken er i millivolt og avlesningsmodulen i alkometeret oversetter strømstyrken til et promillenivå. Strømmen blir skapt via en elektrokjemisk reaksjon, som oppstår når alkoholmolekyl blir tilført brenselcellen.


Brenselcellen består av en syreblanding som utgjør elektrolyttlaget, der begge sider er dekket med platinum. Det går platinum koblinger fra hver av sidene til avlesningsmodulen i alkometeret


Når en test blir utført, vil alkoholen som er til stede i elektrolyttlaget, føre til en kjemisk reaksjon. Den kjemiske reaksjonen produserer 2 løse elektron fra hvert alkoholmolekyl. Denne reaksjonen skjer i den øverste delen av brenselcellen. Positive hydrogen-ioner løsner i prosessen og trekkes mot bunnen av brenselcellen. Når hydrogenet kombineres med oksygen fra omgivelsene dannes vann og et elektron pr. hydrogen-ion absorberes. Når elektronet absorberes vil det øverste laget ha for mye elektroner, mens den nederste delen vil ha en tilsvarende mangel på elektroner. Når de to overflatene blir koblet sammen elektronisk, vil strømmen gå gjennom kretsen for å nøytralisere ubalansen. Det er denne strømmen som måles og som gir avlesningsmodulen data for å gi et resultat målt i promille.


Under kalibrering bruker vi en blanding med kjent og presist alkoholinnhold og justerer avlesningsmodulen. Det er også viktig at brenselcellen kalibreres i et kontrollert miljø, med riktig temperatur på både alkoholblanding og i brenselcellen.

Rask og god service, kalibreringssertifikatet som følger med gir en ekstra trygghet på at kalibreringen er gjort skikkelig og hvilke verdier alkometeret hadde før og etter kalibrering

God og imøtekommende service, enkel å få tak i noen å snakke med da jeg trodde alkometeret mitt var ødelagt.

Rask kalibrering og god pris. Satt stor pris på at CaliTech kom innom og kalibrerte alkometeret hos oss.

God Service og god kommunikasjon. Setter også pris på påminnelse om kalibrering som kommer etter 1 år