Informasjon om KalibreringKjøp kalibrering av alkometer i nettbutikken Alkometer som bruker Brenselcelle-teknologi, må kalibreres etter intervall oppgitt av produsent. Du må kalibrere Alkometer for å beholde den høye målenøyaktigheten og kvaliteten. Brenselcellen endrer karakter over tid og og når du bruker den. De fleste alkometre beholder kvaliteten på målingene i 12 måneder men kan gi lavere verdier enn reelt om ikke kalibreringsintervallene følges.


Alle alkometer som blir kalibrert hos CaliTech vil bli utført med merkespesifikt utstyr. Du får med et kalibreringssertifikat som bekrefter riktige verdier på alkometeret etter gjennomført kalibrering. Ønsker du å lære mer om hvordan oppbyggingen og virkemåten til brenselceller er, kan du bla litt lengre ned på denne siden


Kalibreringsprosessen foregår slik:


 • Visuell sjekk av ditt alkometer
 • Sensorkontroll av brenselcellen
 • Kalibrering av brenselcelle med en alkoholsimulator
 • Verifisering av kalibrering
 • Kalibreringssertifikat


CaliTech kalibrerer de fleste Alkometer. Om du ikke finner ditt alkometer i listen under, ta kontakt med oss for en vurdering. 


Alkometermerker: 

 • AlcoTrx
 • AlcoFind
 • Dignita
 • Dräger
 • FCA 7000
 • ScandtestKalibrering av Alkometer koster kr. 399,- og er inkludert returfrakt.


Kjøp kalibrering av alkometer i nettbutikken Brenselcelle oppbygging og virkemåte


En brenselscelle er en sensor som gir ut strøm når sensoren kommer i kontakt med alkoholmolekyl. Strømstyrken er i millivolt og avlesningsmodulen i alkometeret oversetter strømstyrken til et promillenivå. Strømmen blir skapt via en elektrokjemisk reaksjon, som oppstår når alkoholmolekyl blir tilført brenselcellen.

 

Brenselcellen består av en syreblanding som utgjør elektrolyttlaget, der begge sider er dekket med platinum. Det går platinum koblinger fra hver av sidene til avlesningsmodulen i alkometeret

 

Når en test blir utført, vil alkoholen som er til stede i elektrolyttlaget, føre til en kjemisk reaksjon. Den kjemiske reaksjonen produserer 2 løse elektron fra hvert alkoholmolekyl. Denne reaksjonen skjer i den øverste delen av brenselcellen. Positive hydrogen-ioner løsner i prosessen og trekkes mot bunnen av brenselcellen. Når hydrogenet kombineres med oksygen fra omgivelsene dannes vann og et elektron pr. hydrogen-ion absorberes. Når elektronet absorberes vil det øverste laget ha for mye elektroner, mens den nederste delen vil ha en tilsvarende mangel på elektroner. Når de to overflatene blir koblet sammen elektronisk, vil strømmen gå gjennom kretsen for å nøytralisere ubalansen. Det er denne strømmen som måles og som gir avlesningsmodulen data for å gi et resultat målt i promille.


Under kalibrering bruker vi en blanding med kjent og presist alkoholinnhold og justerer avlesningsmodulen. Det er også viktig at brenselcellen kalibreres i et kontrollert miljø, med riktig temperatur på både alkoholblanding og i brenselcellen.